About District

Citizen Corner

Notice Board

Employee

Important Link

Dy.Commissioner Desk

Downloads

Department

Search

Welcome to the website of Purbi Singhbhum District of Jharkhand

Block / Notified Area / Municipulty Wise BPL List

क्षेत्र सं0
क्षेत्र का नाम
Download & View
1 निर्मलनगर दोमुहानी, सोनारी
2
रूपनगर, सरजोमहातु, न्यू कपाली बस्ती, बच्चा सिंह बस्ती, जाहिरा बस्ती, सिद्ध-कान्हु बस्ती जोन नं0 1, ग्वाला बस्ती, सोनारी
3
ग्वाला बस्ती, डी0 पाण्डेय काॅलोनी, झाबरी बस्ती, सोनारी बी0 ब्लाॅक, कुम्हार पाड़ा, साबस्ता मोहल्ला
4
बी0 ब्लाक परदेशी पाड़ा सोनारी, मनबोध बस्ती, झाबरी बस्ती, बालीचेला नेहरू मैदान, भागवती बस्ती, बंगाली बस्ती, बारागोराई, मोहम्मडन लाईन, किश्चन बस्ती मरार पाड़ा
5
न्यू टी0सी0 काॅलोनी कदमा
6
रामनगर रोड नं0 7, रोड नं0 2, हेमछाया मोड़ मेरिन ड्राइव
7
भाटिया बस्ती कदमा बागे बस्ती कदमा
View
7 B
प्रतिमा नगर कदमा कुसुमनगर शिवनगर बागे बस्ती
8
बजरंग अखाड़ा, ग्वाला बस्ती शास्त्रीनगर कदमा, मधुसुदन निर्मल महतो पथ, उलियान बस्ती, मधुसुदन रोड रामजनमनगर
9
हरिमंदिर रोड रामजनमनगर, कालीमंदिर पथ, शास्त्रीनगर ब्लाॅक नं0 4, 3, रामजनमनगर कदमा खूटाडीह सोनारी, शास्त्रीनगर ब्लाॅक नं0 5 निर्मल काॅलोनी मरारपाड़ा सोनारी
10
बलदेव बस्ती पुरानी मस्जिद
View
11
शास्त्रीनगर नगर ब्लाॅक नं0 1, 2
View
12
फाॅर्म एरिया कदमा
View
13
रामदास भटठा, विस्टुपुर
View
14
बेल्डिह बस्ति
View
15
धतकीडिह हरिजन बस्ती, मेडिकल बस्ती, सानार लाइन, रेडियो मैदान, कब्रिस्तान एरिया
View
16
बिनोबा आश्रूम वर्मामाइन्स
View
17
मोहम्डन लाइन
View
18
काशिडिह
View
19
देवनगर बाराद्वारी, भुइयांडिह, जे0पी0 नगर कालोनी, कालिन्दी बस्ती, निर्मल नगर
View
20
देवनगर बाराद्वारी, चण्डीनगर, छायानगर, काशिडिह, कुम्हारपाडा, गाँधी आश्रम, किशेोरी नगर, होम पाइप, मुन्ना सिंह बागान, गरीब नगर
View
21
बाबूडिह बस्ती, नन्दनगर, भुइयांडिह, होमपाइप, आदर्शनगर, 
View
22
भालूबासा, 
View
23
हरिजन बस्ती, स्लैग रोड, इन्द्रानगर, भुइयांडिह, लकडी टाल, बाबूडिह बस्ति
View
24
पुराना सितारामडेरा, काशिडिह बगान नं0 4, 
View
25
टुइलाडुंगरी, ए ब्लाॅक
View
26
टुइलाडुंगरी, ए ब्लाॅक, गाडाबासा, मुसलिम बस्ती गोलमुरी, बजरंग नगर, सरस्वती नगर, मथुरा बगान
View
27
कंचन नगर, इस्ट प्लांट बस्ती, वर्मामाइन्स, कंबुल बस्ती वर्मा माइन्स, हरीजन बस्ती, गोेलमुरी, वर्मा माइन्स, न्यू केबुल टाउन, नीमडिह
View
28
विनोभा आश्रम बिरसा आश्रम दास नगर बस्ती गाॅधीनगर
View
29
हरिजन बस्ती कैरेज काॅलोनी प्रेमनगर लाॅग टाॅग बस्ती लक्ष्मीनगर मुस्लिम बस्ती चूना भट्टा झगडु बगान सिद्धु कान्हु बस्ती भक्तिनगर
View
30
शिव सिंह बगान एग्रिको सिदगोड़ा बाजार चम्पीय काॅलोनी
View
31
ग्वाला बस्ती शान्तीनगर लाल भट्टा भुईयाॅडीह बाबूडीह ग्वाला बस्ती
View
32
नन्दनगर 10 नम्बर बस्ती, न्यू टाटा लाईन देबु बगान, कान्हु भट्टा विजय नगर गोलमुरी, टिनप्लेट
View
33
नानकनगर कैलाशनगर हरिजन बस्ती आन्नदनगर
View
34
बिरसानगर जोन ने0 6, 6बी, कालु बगान, अर्जुन बगान कदानी रोड, न्यू बारीडीह
View
35
महानन्द बस्ती जेमको बिरबिरसागढ़ आजादबस्ती मछुआ बस्ती
View
36
विध्यापतिनगर शाखा रोड देशरत्न रोड लोहरा बस्ती जोन नं0 7 कृष्णा रोड पदमा रोड, बहादुर सिंह बगान सुगना काॅलोनी फौजा बगान मोची बस्ती रविदास काॅलोनी सिन्धु रोड 10 नम्बर बस्ती
View
37
बागुनहातु ए, बी, सी, डी ब्लाॅक
View
38
बागननगर नगाडुंगरी
View
39
बिरसानगर जोन नं0 10 भोजपुर काॅलोनी बागुननगर डी0 ब्लाॅक पटना लाईन गुलगुलिया बस्ती मिथिला काॅलोनी लक्ष्मी गैस गोदाम बारीडीह बस्ती सुभाष पथ लोहिया पथ इट्टा भटृटा
View
40
गिट्टी मशीन बिरसानगर जोन नं0 3, मोहरदा बस्ती संथाल बस्ती
View
41
जोहरटोला
View
42
बिरसानगर कालीमंदिर लाईन जोन न0 3 साधुडेरा हरि मंदिर जोन नं0 3बी
View
43
बिरसानगर जोन नं0 4
View
44
बिरसानगर जोन नं0 2 ए ब्लाॅॅक 2ए 2बी
View
45
बिरसानगर 
View
46
बिरसानगर 1बी
View
47
बिरसानगर 
View
48
बिरसानगर जोन ने0 6ए, 6बी
View
49
प्रकाश नगर टेल्को
View
50
कान्दाडीह सुन्दरहातु भोला बगान जोजोबेड़ा कृष्णा नगर
View