बंद करे

पुलिस

 

पद ई-मेल दूरभाष
वरिष्ठ जिला पुलिस अधीक्षक, जमशेदपुर 9431706480
पुलिस अधीक्षक (शहरी) 9471190203
पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) 9470199228
पुलिस अधीक्षक, घाटशिला 9431706485
पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय-1 9431706481
पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय-2 9431706487
पुलिस अधीक्षक (विधि व्यवस्था) 9431706482

 

थाना का नाम ई-मेल दूरभाष
साकची jsrps-sakchi@jhpolice.gov.in  9431706491
जुगसलाई jsrps-jugsalai@jhpolice.gov.in 9431706495
मानगो jsrps-mango@jhpolice.gov.in 9431706488
बिष्टुपुर jsrps-bistupur@jhpolice.gov.in 9431706497
कदमा ` jsrps-kadma@jhpolice.gov.in 9431706490
सीतारामडेरा jsrps-sitaramdera@jhpolice.gov.in  9431706509
पोटका jsrps-potka@jhpolice.gov.in  9431706525
धालभूमगढ़ jsrps-dhalbhumgarh@jhpolice.gov.in 9431706519
सुन्दर नगर jsrps-sundernagar@jhpolice.gov.in 9431706516
एम. जी . एम jsrps-mgm@jhpolice.gov.in 9431706489
बागबेड़ा jsrps-bagbera@jhpolice.gov.in 9431706496
बर्मा माइंस jsrps-burmamines@jhpolice.gov.in 9431706513
पटमदा jsrps-patamda@jhpolice.gov.in 9431706504
जादूगोड़ा jsrps-jadugora@jhpolice.gov.in 9431706523
मुसाबनी jsrps-musabani@jhpolice.gov.in  9431706499
बहरागोड़ा jsrps-bahragora@jhpolice.gov.in  9431706500
डुमरिया jsrps-dumaria@jhpolice.gov.in  9431706524
चकुलिया jsrps-chakulia@jhpolice.gov.in  9431706520
बर्सोल jsrps-barsol@jhpolice.gov.in  9431706527
गुराबान्दा jsrps-gurabanda@jhpolice.gov.in  9431706528
श्याम सुंदरपुर jsrps-shyamsundarpur@jhpolice.gov.in  9431706521
परसुडीह jsrps-parsudih@jhpolice.gov.in  9431706515
कमालपुर jsrps-kamalpur@jhpolice.gov.in  9431706505
घाटशिला jsrps-ghatshila@jhpolice.gov.in  9431706498
आजादनगर jsrps-azadnagar@jhpolice.gov.in  9431706502
सोनारी jsrps-sonari@jhpolice.gov.in  9431706507
गालूडीह jsrps-galudih@jhpolice.gov.in  9431534577
उलीडीह  9431706501
टेल्को jsrps-telco@jhpolice.gov.in  9431706493
गोविंदपुर jsrps-govindpur@jhpolice.gov.in  9431706511
बिरसानगर jsrps-birsanagar@jhpolice.gov.in  9431706512
सिदगोड़ा jsrps-sidgora@jhpolice.gov.in  9431706492
गोलमुरी jsrps-golmuri@jhpolice.gov.in 9431706494
कुवाली jsrps-kowali@jhpolice.gov.in 943120269
बोड़ाम 9386316294